Likvidácia nebezpečného odpadu, ADC služby, s.r.o.

Popis produktu:

Spracovanie odpadov i nebezpečných, nakladanie s odpadmi, likvidácia nebezpečného odpadu ( priemyslový, zdravotnícky, plasty a podobne ). Likvidácia nebezpečného odpadu - triedený, netriedený, znečistený chemicky. Recyklácia riedidiel a rozpúšťadiel.

Doplňujúce informácie:

Spracovanie a likvidácia nebezpečného odpadu - vrakov automobilov, likvidácia elektronických zariadení - PC, počítače, monitory, televízory, rádia, tlačiarne a ďalšie.


internet: www.adc-sluzby.cz

Poslať správuPoslať správu
Poslať správu:
ADC služby, s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

ADC služby, s.r.o.
Veslařská 25
Brno
637 00

Česká republika

internet:

www.adc-sluzby.cz

Kontaktné osoby:

Ing. Igor Nábilek
jednateľ spoločnosti
Tel.: +420 602 875 979
Fax: +420 547 228 242


jazyková vybavenosť:
čeština
Kontaktný formulár >>

Libor Navrátil
jednateľ spoločnosti
Tel.: +420 603 562 339
Fax: +420 547 228 242


Kontaktný formulár >>

Fotografie

Likvidácia nebezpečného odpadu Likvidácia nebezpečného odpadu Likvidácia nebezpečného odpadu Likvidácia nebezpečného odpadu

Parametre

Názov produktu: Likvidácia nebezpečného odpadu
Platobné podmienky: v hotovosti, faktúrou
Veľkosť produkcie: podľa dohody Minimálna veľkosť dodávky: podľa dohody
Cena za kus: podľa aktuálneho cenníka
Copyright © 2001-2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.